This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

PD_Decouperotative1

PD 1

WYKRAWANEUSZCZELKI

Wykrawanie rotacyjne

GERGONNE wykonuje wykrawanie rotacyjne od wielu lat i nasz park maszynowy jest wyposażony w najnowocześniejszych 15 maszyn powstałych w ostatnim dziesięcioleciu.

Bardzo kompleksowe wykrawanie, cięcie obrotowe umożliwia obróbkę złożonych części (w jednym procesie możliwe użycie 12 różnych materiałów oraz 5 narzędzi jednocześnie w tym samym procesie), kontrola linii produkcyjnej bardzo zaawansowana (kontrola wizyjna każdej części) i wyższe wskaźniki produkcyjne na bardzo dużych seriach.

GERGONNE wyróżnia się możliwością rozwijania lub modyfikowania swoich maszyn aby spełnieniać bardzo konkretne wymagania swoich klientów.