This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

GERGONNEINDUSTRIE

Výrobcovia okien a dverí

Výrobcovia okien a dverí

Vzduchotesnosť a vodotesnosť PVC alebo hliníkových profilov sú azda najdôležitejšie požiadavky, ktoré GERGONNE dokáže naplniť vďaka svojim účinným lepiacim páskam.

Ponúkame Vám materiály, ako napr. polyetylénové peny alebo EPDM gumy, vo svojom odvetví uznávané pre svoje vlastnosti. Sú dokonale prispôsobené tesneniam v stolárstve (okná, dvere, klzné plochy, stojany, atď)

GERGONNE ako expert na vysekávané diely dáva k dispozícii svoje know-how a moderné, multi technologické zariadenia pre výrobu Vašich produktov.

Joint d'étanchéité porte

  • Caoutchouc cellulaire EPDM noir adhésivé parfaitement adapté aux contraintes d'étanchéité pour le jointage des menuiseries
  • Excellente étanchéité à l'eau et au vieillissement (certification FCBA)
<ul><li>Caoutchouc cellulaire EPDM noir adhésivé parfaitement adapté aux contraintes d'étanchéité pour le jointage des menuiseries</li><li>Excellente étanchéité à l'eau et au vieillissement (certification FCBA)</li></ul> <ul><li>Caoutchouc cellulaire EPDM noir adhésivé parfaitement adapté aux contraintes d'étanchéité pour le jointage des menuiseries</li><li>Excellente étanchéité à l'eau et au vieillissement (certification FCBA)</li></ul> <ul><li>Caoutchouc cellulaire EPDM noir adhésivé parfaitement adapté aux contraintes d'étanchéité pour le jointage des menuiseries</li><li>Excellente étanchéité à l'eau et au vieillissement (certification FCBA)</li></ul>

Joint d'étanchéité fenêtre

  • Caoutchouc cellulaire EPDM blanc adhésivé utilisé pour garantir l'étanchéité des menuiseries
<ul><li>Caoutchouc cellulaire EPDM blanc adhésivé utilisé pour garantir l'étanchéité des menuiseries</li></ul> <ul><li>Caoutchouc cellulaire EPDM blanc adhésivé utilisé pour garantir l'étanchéité des menuiseries</li></ul>