This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

GERGONNEINDUSTRIE

Teplovodivé materiály (TIM)

Teplovodivé materiály (TIM)

V posledných rokoch čelí sektor elektroniky (vrátane automobilového priemyslu) novému trendu: stále častejšie používanie miniaturizovaných elektronických komponentov a pridávanie stále ďalších a ďalších funkcií v rámci toho istého zariadenia.

Tepelný manažment sa preto stal dôležitou témou. Teplo generované v týchto čoraz menších prostrediach je veľkou prekážkou výkonu a výdrži komponentov.

Potreby tepelného manažmentu sa tiež výrazne zvýšili na trhoch, ako sú batérie alebo diódy LED, kde sú problémy s tepelnou vodivosťou, odvodom tepla a tepelnou izoláciou stále komplexnejšie.

Preto spoločnosť GERGONNE ponúka svoje odborné znalosti a know-how tým, že ponúka širokú škálu lepiacich teplovodivých materiálov zameraných na zaručenie optimálneho výkonu a dlhodobej životnosti produktu.

Naše teplovodivé pásky je možné vysekávať v rôznych tvaroch a veľkostiach podľa vašich požiadaviek.

Prečítajte si viac o našich štandardných riešeniach: GERGOTIM

 

Niektoré príklady použitia:

Odvod tepla - osvetlenie

  • Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia
<ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul>

Tepelný rozptyl - displeje

  • Tepelné rozhrania pre elektronické displeje
<ul><li>Tepelné rozhrania pre elektronické displeje</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre elektronické displeje</li></ul>

Tepelný manažment – batéria

  • Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (Gergotim
<ul><li>Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (<link 280 - internal-link "Opens internal link in current window">Gergotim</link>)&nbsp;</li></ul> <ul><li>Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (<link 280 - internal-link "Opens internal link in current window">Gergotim</link>)&nbsp;</li></ul>