This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Marché BATIMENT new

GERGONNEINDUSTRIE

STAVEBNÍCTVO

Či už zo strany firiem alebo súkromných osôb, používanie samolepiacich komponentov v stavebníctve v posledných rokoch výrazne vzrástlo z nasledujúcich dôvodov:

  • nové tepelné predpisy týkajúce sa izolácie zvyšujú nároky na vlastnosti budov a s tým je spojené použitie dodatočných izolačných prostriedkov
  • nové stavebné metódy, ako sú domy s drevenou konštrukciou (MOB), vytvárajú nové potreby
  • profesionáli v stavebníctve, aj jednotlivci hľadajú nové produkty, ktoré im ušetria čas strávený na stavbe, skrátia časy inštalácie, schnutia a používajú produkty s veľmi nízkymi emisiami VOC
  • upúšťa sa od používania tekutých lepidiel na báze rozpúšťadiel (zo zdravotných dôvodov a rizika výbuchu počas aplikácie) v prospech lepiacich roztokov nazývaných „suché lepidlá“