dissertation la mort en droit civil ubc masters thesis writing services price list college essay volunteer work critical thinking theory effective teaching behaviors positive inforcement thesis phd assignment help gumtree sydney

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

AI_Enduction1

AI_Enduction2

TECHNICKÉLEPIACE PÁSKY

Nanášanie lepidiel / povlakovanie


Veľmi stabilná investičná politika (5-15% z každoročného obratu) poskytuje GERGONNE na svoje priemyselné nástroje a technológie, ktoré patria k najmodernejším v Európe.

Máme 4 povlakovacie linky so šírkou medzi 1600 mm a 2250 mm. Každá z týchto troch liniek môže spracovať lepidlo emulziu alebo rozpúšťadlo.

Kvalita nášho zariadenia nám umožňuje garantovať našim zákazníkom :

najvyšší štandard kvality pri prevíjaní

šíroký výber z plošných hmotností (od 10 gr/m² do 450 gr/m²)

dodržiavanie optimálnej pravidelnosti (naša plošná hmotnosť je nepretržite kontrolovaná)

Vysoká kapacita skladovacích priestorov lepidla (viac ako 300 T) nám umožňuje garantovať našim zákazníkom flexibilitu a rýchlu obrátku.