This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

AI_Enduction1

AI_Enduction2

TECHNICKÉLEPIACE PÁSKY

Nanášanie lepidiel / povlakovanie


Veľmi stabilná investičná politika (5-15% z každoročného obratu) poskytuje GERGONNE na svoje priemyselné nástroje a technológie, ktoré patria k najmodernejším v Európe.

Máme 4 povlakovacie linky so šírkou medzi 1600 mm a 2250 mm. Každá z týchto troch liniek môže spracovať lepidlo emulziu alebo rozpúšťadlo.

Kvalita nášho zariadenia nám umožňuje garantovať našim zákazníkom :

najvyšší štandard kvality pri prevíjaní

šíroký výber z plošných hmotností (od 10 gr/m² do 450 gr/m²)

dodržiavanie optimálnej pravidelnosti (naša plošná hmotnosť je nepretržite kontrolovaná)

Vysoká kapacita skladovacích priestorov lepidla (viac ako 300 T) nám umožňuje garantovať našim zákazníkom flexibilitu a rýchlu obrátku.