how do i do my homework without getting distracted dissertation sample pdf dissertation statistical service quality management certificate in creative writing research paper gay marriage essay of university andrew ng phd thesis research papers on x ray apa style term paper

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

PD_Decouperotative1

PD 1

VYSEKÁVANÉKOMPONENTY

Rotačné vysekávanie

GERGONNE používa rotačné vysekávanie už mnoho rokov a má 15 najmodernejších strojov.

Vysoko doplňujúce pre plošné vysekávanie, rotačné vysekávanie umožňuje výrobu zložitejších častí ( až do 12 materiálov a 5 nástrojov v rovnakom procese), pokročilejšie kontroly linky (kamerová kontrola jednotlivých častí) a vyššie výrobné ceny na veľmi veľkých sériách.

GERGONNE vystupuje so schopnosťou vyvinúť alebo upraviť svoje stroje pre splnenie špecifických požiadaviek svojich zákazníkov.