This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

PD_Trancannage1

PD_Trancannage2

VYSEKÁVANÉKOMPONENTY

Špulkovanie

Špulovanie umožňuje naviť až niekoľko stoviek alebo dokonca tisíce bežných metrov lepiacej pásky, lepiacej peny alebo nelepiacej v úzkych šírkach (8 - 25 mm) na jednej cievke.

Naši zákazníci radi používajú špule na ich nepretržité výroby. Dlhé dĺžky k dispozícii značne znižujú výmeny špuliek lepiacej pásky a zvyšujú tak svoju produktivitu.

Mimo tradičného navíjania popísaného vyššie, GERGONNE tiež môže vyrábať špule s uškom z ochrannej fólie za účelom uľahčenia odstraňovania krycieho papiera konečným užívateľom.