This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

PD 1
PD 2
PD 3

WYKRAWANEUSZCZELKI

Materiały przetwarzane

Z jakiego materiału?

Daleko od wyczerpania wszystkich możliwości ta lista  pokazuje bogatą ofertę naszych rozwiązań. Nasi klienci szukają partnerów, którzy umożliwią im skrócenie listy dostawców. Staramy się zaspokajać wszystkie ich potrzeby, dostarczając bardzo różnorodnych materiałów.

Taśmy do montażu
Taśmy do montażu_1

Szeroka gama dostepnych grubości

Zastosowanie wewnątrz i na
zewnątrz

Guma komórkowa
Guma komórkowa_1

• Wodoszczelna

• Znaczna trwałość

Guma twarda
Guma twarda_1

• Odbojnik

• Wypełnia pustą przestrzeń

• Gładka / karbowana / żebrowana

Pianka Poliuretanowa
Pianka Poliuretanowa_1

• Szczelność przy ściskaniu

Melamina
Melamina_1

• Materiał o szerokiej chłonności

• Doskonałe własności wygłuszające

• Wysoka stabilność cieplna

• Ogniotrwała

• Odporna na czynniki chemiczne

• Zalecana w Budownictwie i Przemyśle

Włókniny
Włókniny_1

• Tłumienie hałasu

• Elewacje

Filce (syntetyczne i wełniane)
Filce (syntetyczne i wełniane)_1

• Zapewnia poślizg na różnego typu
materiałach

• Tłumienie hałasu

• Wypełnia pustą przestrzeń

Oddychająca membrana
Oddychająca membrana_1

• Bariera przed wilgocią i kurzem

• Przepuszcza powietrze

Taśmy ochronne
Taśmy ochronne_1

• Dostepne różne poziomy klejenia

• Sztywny lub elastyczny podkład

Guma spieniona
Guma spieniona_1

• Wodoszczelna

• Niska padatność na ściskanie

• Zapewnia szczelność na szerokiej
rozpiętośći grubości

• Znaczna trwałość

Pianka Polietylenowa
Pianka Polietylenowa_1

• Wodoszczelna

• Niska padatność na ściskanie

• Szczelność od powietrza

Pianka PCV
Pianka PCV_1

• Szczelność od powietrza

• Wodoszczelna

Elastomery
Elastomery_1

• Wysokie odkształcenie

• Wodoszczelne

Makiety
Makiety_1

• Komponent elewacyjny

Filc z recyklingu
Filc z recyklingu_1

• Wygłuszanie

Tkaniny akustyczne
Tkaniny akustyczne_1

• Akustyczny filtr

• Kontrola wejścia

• Bariera przed kurzem