Marché BATIMENT new

gergonneindustrie

BUDOWNICTWO

Zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby prywatne, stosowanie elementów samoprzylepnych w budownictwie znacznie wzrosło w ostatnich latach z następujących powodów:

 

  • nowe przepisy cieplne dotyczące izolacji wymagają lepszych parametrów użytkowych budynków, a co za tym idzie zastosowania dodatkowych środków dociepleniowych
  • nowe metody budowlane, takie jak domy szkieletowe (MOB), tworzą nowe potrzeby
  • budowlani i osoby prywatne poszukują nowych produktów, aby zaoszczędzić czas na placach budowy, skrócić czas instalacji i suszenia oraz stosować produkty o bardzo niskiej emisji LZO
  • stosowanie płynnych klejów rozpuszczalnikowych jest coraz bardziej zabronione (ze względów zdrowotnych i ryzyka wybuchu podczas montażu) na rzecz rozwiązań klejących zwanych „suchymi klejami”

 

L'expérience de GERGONNE dans la fabrication de rubans adhésifs, <link pieces-decoupees savoir-faire contre-collage.html external link in new>le contre-collage et la découpe de matières souples répond parfaitement à ces préoccupations.  

GERGONNE maitrise les contraintes de collage propres à ce marché (humidité, température, poussière), que ce soit sur les murs, les sols ou les plafonds. Son laboratoire est à la disposition de nos clients pour réaliser des essais mécaniques (pelage, cohésion, arrachement) mais aussi des essais en conditions réelles d'utilisation.  

fake rolex