Marché BATIMENT new

gergonneindustrie

STAVEBNÍCTVO

Či už zo strany firiem alebo súkromných osôb, používanie samolepiacich komponentov v stavebníctve v posledných rokoch výrazne vzrástlo z nasledujúcich dôvodov:

  • nové tepelné predpisy týkajúce sa izolácie zvyšujú nároky na vlastnosti budov a s tým je spojené použitie dodatočných izolačných prostriedkov
  • nové stavebné metódy, ako sú domy s drevenou konštrukciou (MOB), vytvárajú nové potreby
  • profesionáli v stavebníctve, aj jednotlivci hľadajú nové produkty, ktoré im ušetria čas strávený na stavbe, skrátia časy inštalácie, schnutia a používajú produkty s veľmi nízkymi emisiami VOC
  • upúšťa sa od používania tekutých lepidiel na báze rozpúšťadiel (zo zdravotných dôvodov a rizika výbuchu počas aplikácie) v prospech lepiacich roztokov nazývaných „suché lepidlá“
fake rolex