new accueil 3

gergonneindustrie

Projekty

GERGONNE SLOVENSKO je zapojený do projektu EÚ, ktorý je zameraný na zvyšovanie a zlepšovanie kompetencií svojich zamestnancov.

Všetky podrobnosti nájdete na stránkach: www.esf.gov.sk a www.mpsvr.sk/sk

 

Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja za podporu našej spoločnosti.

 

Stiahnite si súbor

 

 

Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja za podporu našej spoločnosti.

Zmluva o NFP č. Z312081CLS9

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7839682/ 

fake rolex