Gergonneindustrie

Všeobecná fixácia zdravotníckych pomôcok

Všeobecná fixácia zdravotníckych pomôcok

S našimi odbornými znalosťami v oblasti zdravotníckych pások a technických materiálov, vyvíjame riešenia na mieru aby sme splnili potreby a požiadavky pre našich zákazníkov a konečných odberateľov.

Adhezívny roztok pre tracheálny senzor

  • Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov
<ul><li>Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov</li></ul> <ul><li>Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov</li></ul>

Lepiace riešenie pre načúvacie prístroje

  • Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov
<ul><li>Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov</li></ul> <ul><li>Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov</li></ul>

Lepiaci pásik

  • Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra 
<ul><li>Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra&nbsp;</li></ul> <ul><li>Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra&nbsp;</li></ul>
fake rolex