This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

GERGONNEINDUSTRIE

Všeobecná fixácia zdravotníckych pomôcok

Všeobecná fixácia zdravotníckych pomôcok

S našimi odbornými znalosťami v oblasti zdravotníckych pások a technických materiálov, vyvíjame riešenia na mieru aby sme splnili potreby a požiadavky pre našich zákazníkov a konečných odberateľov.

Adhezívny roztok pre tracheálny senzor

  • Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov
<ul><li>Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov</li></ul> <ul><li>Obojstranné lepiace zariadenie na fixáciu tracheálnych senzorov</li></ul>

Lepiace riešenie pre načúvacie prístroje

  • Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov
<ul><li>Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov</li></ul> <ul><li>Obojstranný lepiaci roztok používaný na pripevnenie flexibilných načúvacích prístrojov</li></ul>

Lepiaci pásik

  • Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra 
<ul><li>Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra&nbsp;</li></ul> <ul><li>Netkaný lepiaci pásik na fixáciu hadičky katétra&nbsp;</li></ul>