Gergonneindustrie

Konvertory peny a gumy

Konvertory peny a gumy

So svojím know-how a vlastným laboratóriom vyvinula spoločnosť GERGONNE širokú škálu technických priemyselných lepiacich pások, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na penové a gumené konvertory.

Sortiment produktovej rady GERGOTAPE ponúka produkty na sklade buď ako celé rolky rovno pripravené na predaj alebo ako jumbo pripravené na modifikáciu podľa klienta (logy, rolky s individuálnym rozmerom, výseky).

Táto prehľadná produktová rada, poskytuje výborný pomer kvality/ceny .

Sortiment GERGOTAPE zahŕňa rôzne lepiace technológie (SEATech, WRAtech, LPCtech) vyvinuté naším laboratóriom a nanesené na rôznych nosičoch s cieľom ponúknuť široký sortiment technických lepiacich pások (jednostranných i obojstranných).

Spoločnosť GERGONNE si je vedomá dôležitých tém a výziev, akými sú ochrana životného prostredia a zdravia používateľov a už mnoho rokov sa zameriava na lepidlá s nízkymi hodnotami VOC (prchavé organické zlúčeniny) a bez použitia akéhokoľvek rozpúšťadla vo výrobnom reťazci svojich lepidiel (SEATech , LPCtech).

Gergotape lepiace roztoky

  • Široká škála lepiacich pások dostupných na sklade, vrátane širokej škály nosičov
<ul><li>Široká škála lepiacich pások dostupných na sklade, vrátane širokej škály nosičov</li></ul>
fake rolex