This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

GERGONNEINDUSTRIE

Výrobcovia podláh

Výrobcovia podláh

V tomto odvetví sa skončilo sa používanie tekutých lepidiel na upevňovanie podlahových krytín (PVC, koberce a iné materiály) a začali sa používať riešenia na báze technických lepiacich pások, často nazývaných „suché lepidlá“.

Jedným z kľúčových trhov pre tieto nové postupy je sektor dopravy. Autobusy, metro, električky a dokonca aj lode hľadajú riešenia, ktoré ponúkajú jednoduché, rýchle a čisté lepenie.

Obojstranné lepiace pásky GERGONNE umožňujú uľahčiť a skrátiť dobu montáže podlahových krytín a tým minimalizovať prestoje a náklady na prácu.

Naše obojstranné lepiace pásky určené na lepenie podláh majú tú výhodu, že neobsahujú rozpúšťadlá a nebezpečné látky , majú nízky obsah VOC (prchavé organické zlúčeniny) a sú bez zápachu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach na podlahové krytiny v budovách, kliknite sem.

Upevnenie podlahových líšt

  • Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska (250 g/m²) na upevnenie soklových líšt
<ul><li>Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska (250 g/m²) na upevnenie soklových líšt</li></ul> <ul><li>Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska (250 g/m²) na upevnenie soklových líšt</li></ul>

Upevnenie podlahovej krytiny

  • Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska na lepenie podláh (gumy) v železničnom sektore
<ul><li>Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska na lepenie podláh (gumy) v železničnom sektore</li></ul> <ul><li>Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska na lepenie podláh (gumy) v železničnom sektore</li></ul> <ul><li>Vysokovýkonná obojstranná lepiaca páska na lepenie podláh (gumy) v železničnom sektore</li></ul>