Gergonneindustrie

Elektromobilita

 

Elektrická mobilita

Automobilový priemysel sa mení, aby znížil svoje emisie CO2. Nové predpisy tlačia výrobcov k elektrifikácii vozidiel, a teda k elektrickej mobilite (E-mobilite).

Gergonne Industrie podporuje svojich zákazníkov v tejto transformácii.

Elektrifikácia prevodoviek vozidiel prináša nové výzvy. Jedným z nich je montáž technických komponentov či tepelný manažment batérií pre elektromobily.

Inovatívne a vysokovýkonné lepiace riešenia GERGONNE spĺňajú tieto nové potreby (trvalé upevnenie, montáž, elektrická izolácia, tepelný rozptyl, odvetrávacie membrány) a umožňujú spoločnosti zaujať pevné postavenie v elektrifikácii automobilového sektora.

Tepelné rozhranie pre batérie

  • Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (GERGOTIM)
<ul><li>Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (<a class="internal-link" title="Opens internal link in current window" href="t3://page?uid=280">GERGOTIM</a>)</li></ul> <ul><li>Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (<a class="internal-link" title="Opens internal link in current window" href="t3://page?uid=280">GERGOTIM</a>)</li></ul>

Lepiaca páska na montáž článkov modulov

  • Prenosová lepiaca páska na montáž článkov modulov batérií elektromobilov
<ul><li>Prenosová lepiaca páska na montáž článkov modulov batérií elektromobilov</li></ul>

Elektroizolačná lepiaca páska

  • Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov
<ul><li>Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov</li></ul> <ul><li>Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov</li></ul>