Gergonneindustrie

Elektromobilita

Elektrická mobilita

Automobilový priemysel prechádza radikálnou zmenou s cieľom znížiť emisie CO2; nové predpisy tlačia výrobcov k elektrifikácii vozidiel a tým k elektrickej mobilite (E-mobility).

Spoločnosť GERGONNE, ktorá pôsobí na automobilovom trhu už desaťročia, podporuje svojich zákazníkov v tejto zmene. Elektrifikácia prevodoviek vozidiel prináša nové výzvy a inovatívne, vysokovýkonné adhezívne riešenia GERGONNE vám pomôžu tieto výzvy prekonať.

Naše lepiace pásky citlivé na tlak zaručujú spoľahlivosť, účinnosť a bezpečnosť elektrických batérií počas celej ich životnosti. Navyše sú vhodnou alternatívou k mechnaickému upevňovaniu (pretože sú flexibilnejšie) a tekutému lepeniu (pretože umožňujú jednoduchú, čistú montáž a nevyžadujú čas na schnutie).

Lepiace pásky GERGONNE aktivované tlakom (na akrylovej alebo silikónovej báze) sú lepiace riešenia, ktoré dokážu vyriešiť hlavné obavy spojené s elektrifikáciou vozidiel, konkrétne dielektrickú pevnosť (elektrickú izoláciu), horľavosť a ochranu súčastí batérie.

Naše lepiace pásky možno použiť na lepenie medzi článkami batérie, elektrickú izoláciu a obaľovanie batériových článkov, odvod tepla generovaný batériami a tesnenie batériových článkov.

Tepelné rozhranie pre batérie

  • Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (GERGOTIM)

Lepiaca páska na montáž článkov modulov

  • Prenosová lepiaca páska na montáž článkov modulov batérií elektromobilov

Elektroizolačná lepiaca páska

  • Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov
fake rolex