This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

GERGONNEINDUSTRIE

Elektromobilita

 

Elektrická mobilita

Automobilový priemysel sa mení, aby znížil svoje emisie CO2. Nové predpisy tlačia výrobcov k elektrifikácii vozidiel, a teda k elektrickej mobilite (E-mobilite).

Gergonne Industrie podporuje svojich zákazníkov v tejto transformácii.

Elektrifikácia prevodoviek vozidiel prináša nové výzvy. Jedným z nich je montáž technických komponentov či tepelný manažment batérií pre elektromobily.

Inovatívne a vysokovýkonné lepiace riešenia GERGONNE spĺňajú tieto nové potreby (trvalé upevnenie, montáž, elektrická izolácia, tepelný rozptyl, odvetrávacie membrány) a umožňujú spoločnosti zaujať pevné postavenie v elektrifikácii automobilového sektora.

Tepelné rozhranie pre batérie

  • Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (GERGOTIM)
<ul><li>Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (<link 280 - internal-link "Opens internal link in current window">GERGOTIM</link>)</li></ul> <ul><li>Lepiace tepelné rozhranie pre batérie elektrických vozidiel (<link 280 - internal-link "Opens internal link in current window">GERGOTIM</link>)</li></ul>

Lepiaca páska na montáž článkov modulov

  • Prenosová lepiaca páska na montáž článkov modulov batérií elektromobilov
<ul><li>Prenosová lepiaca páska na montáž článkov modulov batérií elektromobilov</li></ul>

Elektroizolačná lepiaca páska

  • Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov
<ul><li>Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov</li></ul> <ul><li>Lepiaca PET fólia na elektrickú izoláciu prizmatických batériových článkov</li></ul>