PD 1
PD 2
PD 3

gergonneindustrie

Prezentácia komponentov

A čo s prezentáciou ?

Okrem voľby materiálu, lepenia a tvaru časti, taktiež potrebujeme definovať najvhodnejšiu prezentáciu pre zákazníka: kusy, balíky, platne, rolky, atď....

Radíme našim zákazníkom nájsť prezentáciu, ktorá najlepšie vyhovuje ich technickým požiadavkám a ktorá je celkovo tiež najekonomickejšia (s prihliadnutím na manipuláciu a montáž časti, nakladanie s odpadom, atď...).

Jednostranné lepiace časti

Obojstranné lepiace časti

fake rolex