This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

PD 1

PD 2

PD 3

VYSEKÁVANÉKOMPONENTY

Prezentácia komponentov

A čo s prezentáciou ?

Okrem voľby materiálu, lepenia a tvaru časti, taktiež potrebujeme definovať najvhodnejšiu prezentáciu pre zákazníka: kusy, balíky, platne, rolky, atď....

Radíme našim zákazníkom nájsť prezentáciu, ktorá najlepšie vyhovuje ich technickým požiadavkám a ktorá je celkovo tiež najekonomickejšia (s prihliadnutím na manipuláciu a montáž časti, nakladanie s odpadom, atď...).