dissertation help uk review annotated citation buy college paper buy assignments online recruitment company business plan paper writing sites average time to complete phd thesis online dissertation youngstown state university writing research papers for dummies homework helper the big dipper

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

PD 1

PD 2

PD 3

VYSEKÁVANÉKOMPONENTY

Prezentácia komponentov

A čo s prezentáciou ?

Okrem voľby materiálu, lepenia a tvaru časti, taktiež potrebujeme definovať najvhodnejšiu prezentáciu pre zákazníka: kusy, balíky, platne, rolky, atď....

Radíme našim zákazníkom nájsť prezentáciu, ktorá najlepšie vyhovuje ich technickým požiadavkám a ktorá je celkovo tiež najekonomickejšia (s prihliadnutím na manipuláciu a montáž časti, nakladanie s odpadom, atď...).