Gergonneindustrie

Teplovodivé materiály (TIM)

Teplovodivé materiály (TIM)

V posledných rokoch čelí sektor elektroniky (vrátane automobilového priemyslu) novému trendu: stále častejšie používanie miniaturizovaných elektronických komponentov a pridávanie stále ďalších a ďalších funkcií v rámci toho istého zariadenia.

Tepelný manažment sa preto stal dôležitou témou. Teplo generované v týchto čoraz menších prostrediach je veľkou prekážkou výkonu a výdrži komponentov.

Potreby tepelného manažmentu sa tiež výrazne zvýšili na trhoch, ako sú batérie alebo diódy LED, kde sú problémy s tepelnou vodivosťou, odvodom tepla a tepelnou izoláciou stále komplexnejšie.

Preto spoločnosť GERGONNE ponúka svoje odborné znalosti a know-how tým, že ponúka širokú škálu lepiacich teplovodivých materiálov zameraných na zaručenie optimálneho výkonu a dlhodobej životnosti produktu.

Naše teplovodivé pásky je možné vysekávať v rôznych tvaroch a veľkostiach podľa vašich požiadaviek.

Prečítajte si viac o našich štandardných riešeniach: GERGOTIM

 

Niektoré príklady použitia:

Odvod tepla - osvetlenie

  • Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia
<ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre komponenty vnútorného a vonkajšieho osvetlenia</li></ul>

Tepelný rozptyl - displeje

  • Tepelné rozhrania pre elektronické displeje
<ul><li>Tepelné rozhrania pre elektronické displeje</li></ul> <ul><li>Tepelné rozhrania pre elektronické displeje</li></ul>

Tepelný manažment – batéria

  • Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (Gergotim
<ul><li>Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (<a class="internal-link" title="Opens internal link in current window" href="t3://page?uid=280">Gergotim</a>)&nbsp;</li></ul> <ul><li>Tepelný manažment batérií elektro vozidiel (<a class="internal-link" title="Opens internal link in current window" href="t3://page?uid=280">Gergotim</a>)&nbsp;</li></ul>
fake rolex