Gergonneindustrie

Vysekávané komponenty

Vysekané komponenty

Okrem svojej odbornosti ako výrobcu technických lepiacich pások má GERGONNE viac ako 60 rokov skúseností vo výrobe vysekávaných lepiacich komponentov , predovšetkým vo výrobe technických lepiacich výsekov, vďaka čomu je spoločnosť jedným z lídrov v Európe v oblasti svojej činnosti.

Spoločnosť certifikovaná podľa ISO 13485 a vybavená vývojovými schopnosťami (laboratórium, konštrukčná kancelária, prototypová jednotka, regulačné záležitosti), ponúka skutočnú podporu zákazníkovi, aby mu pomohla vyvinúť produkt prispôsobený jeho potrebám:

 • identifikácia  a výber vstupného materiálu
 • prezentácia dielu, definícia možností manuálneho alebo automatického použitia (automatický montážny stroj)
 • definícia výrobného procesu

 

Spoločnosť sa v podmienkach podľa ISO-8 zaoberá týmito zručnosťami: náter, pásové vysekávanie, tlač a rotačné vysekávanie.

Rotačné vysekávacie stroje umožňujú výrobu zložitých dielov integrujúcich až 18 materiálov a 8 synchronizovaných nástrojov v rovnakom procese, ale tiež:

 • primárne balenie v rade za studena alebo za tepla (pre produkty, ktoré sa majú sterilizovať)
 • umiestňovanie padov alebo komponentov (ostrovné umiestnenie)
 • vizuálnakontrola, automatické sortovanie defektných dielov
 • rotačné tepelné tesnenie alebo ploché tesnenie
 • perforácia

Na  vývoj produktov a výrobu prototypov v najlepších podmienkach má GERGONNE aj testovacie centrá mimo tzv. čistej výroby,vybavené rotačnou linkou (nástroje kompatibilné s našimi strojmi), rezanie digitálnym plotrom (bez nástrojov), nepretržité laserové vysekávanie (bez nástrojov).

Polotovary na rolkách

 • Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy
<ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul> <ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul> <ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul>

Jednotlivé diely

 • Zdravotnícke diely na objednávku  
<ul><li>Zdravotnícke diely na objednávku&nbsp;&nbsp;</li></ul> <ul><li>Zdravotnícke diely na objednávku&nbsp;&nbsp;</li></ul>

Diely s obalom (nesterilné)

 • Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom
<ul><li>Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom</li></ul> <ul><li>Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom</li></ul>
fake rolex