This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

GERGONNEINDUSTRIE

Vysekávané komponenty

Vysekané komponenty

Okrem svojej odbornosti ako výrobcu technických lepiacich pások má GERGONNE viac ako 60 rokov skúseností vo výrobe vysekávaných lepiacich komponentov , predovšetkým vo výrobe technických lepiacich výsekov, vďaka čomu je spoločnosť jedným z lídrov v Európe v oblasti svojej činnosti.

Spoločnosť certifikovaná podľa ISO 13485 a vybavená vývojovými schopnosťami (laboratórium, konštrukčná kancelária, prototypová jednotka, regulačné záležitosti), ponúka skutočnú podporu zákazníkovi, aby mu pomohla vyvinúť produkt prispôsobený jeho potrebám:

 • identifikácia  a výber vstupného materiálu
 • prezentácia dielu, definícia možností manuálneho alebo automatického použitia (automatický montážny stroj)
 • definícia výrobného procesu

 

Spoločnosť sa v podmienkach podľa ISO-8 zaoberá týmito zručnosťami: náter, pásové vysekávanie, tlač a rotačné vysekávanie.

Rotačné vysekávacie stroje umožňujú výrobu zložitých dielov integrujúcich až 18 materiálov a 8 synchronizovaných nástrojov v rovnakom procese, ale tiež:

 • primárne balenie v rade za studena alebo za tepla (pre produkty, ktoré sa majú sterilizovať)
 • umiestňovanie padov alebo komponentov (ostrovné umiestnenie)
 • vizuálnakontrola, automatické sortovanie defektných dielov
 • rotačné tepelné tesnenie alebo ploché tesnenie
 • perforácia

Na  vývoj produktov a výrobu prototypov v najlepších podmienkach má GERGONNE aj testovacie centrá mimo tzv. čistej výroby,vybavené rotačnou linkou (nástroje kompatibilné s našimi strojmi), rezanie digitálnym plotrom (bez nástrojov), nepretržité laserové vysekávanie (bez nástrojov).

Polotovary na rolkách

 • Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy
<ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul> <ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul> <ul><li>Polotovarové komponenty dodávané na rolkách pre automatizované procesy</li></ul>

Jednotlivé diely

 • Zdravotnícke diely na objednávku  
<ul><li>Zdravotnícke diely na objednávku&nbsp;&nbsp;</li></ul> <ul><li>Zdravotnícke diely na objednávku&nbsp;&nbsp;</li></ul>

Diely s obalom (nesterilné)

 • Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom
<ul><li>Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom</li></ul> <ul><li>Dostupné v sterilnej verzii pre zariadenia kompatibilné so sterilizáciou etylénoxidom</li></ul>