Gergonneindustrie

Tepelný manažment vozidla

Tepelná pohoda interiéru vozidla

Pohodlie sa stalo kritériom výberu spotrebiteľov na automobilovom trhu a manažment teploty je jeho nevyhnutnou súčasťou.

GERGONNE je dodávateľom vzduchotesných, zvukovoizolačných a protihlukových komponentov pre výrobcov zariadení vykurovacích/klimatizačných systémov (HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning).
Okrem toho sa jednoznačne zvýšil podiel vozidiel vybavených vyhrievanými sedadlami či vyhrievanými volantmi.


GERGONNE poskytuje svojim zákazníkom overené optimálne riešenia, montážne trvalé upevňovacie lepiace pásky, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky trhu (nízka úroveň emisií prchavých organických zlúčenín (LOW-COV) a nízka úroveň zápachu).

Montážna lepiaca páska na sedačky

  • Lepiace riešenia na montáž a upevnenie vyhrievaných alebo chladiacich sedacích systémov
<ul><li>Lepiace riešenia na montáž a upevnenie vyhrievaných alebo chladiacich sedacích systémov</li></ul> <ul><li>Lepiace riešenia na montáž a upevnenie vyhrievaných alebo chladiacich sedacích systémov</li></ul>

Montážna lepiaca páska na volant

  • Permanentná fixačná lepiaca páska na komponenty vyhrievacích systémov volantu
<ul><li>Permanentná fixačná lepiaca páska na komponenty vyhrievacích systémov volantu</li></ul> <ul><li>Permanentná fixačná lepiaca páska na komponenty vyhrievacích systémov volantu</li></ul>

Tesnenia pre vykurovacie/klimatizačné systémy

  • Tesnenia z polyuretánovej peny na ventilačné otvory v automobiloch
<ul><li>Tesnenia z polyuretánovej peny na ventilačné otvory v automobiloch</li></ul> <ul><li>Tesnenia z polyuretánovej peny na ventilačné otvory v automobiloch</li></ul>
fake rolex