Gergonneindustrie

Výrobcovia okien a dverí

Výrobcovia okien a dverí

Vzduchotesnosť a vodotesnosť PVC alebo hliníkových profilov sú azda najdôležitejšie požiadavky, ktoré GERGONNE dokáže naplniť vďaka svojim účinným lepiacim páskam.

Ponúkame Vám materiály, ako napr. polyetylénové peny alebo EPDM gumy, vo svojom odvetví uznávané pre svoje vlastnosti. Sú dokonale prispôsobené tesneniam v stolárstve (okná, dvere, klzné plochy, stojany, atď)

GERGONNE ako expert na vysekávané diely dáva k dispozícii svoje know-how a moderné, multi technologické zariadenia pre výrobu Vašich produktov.

Tesnenie dverí

  • Adhézna čierna EPDM bunková guma dokonale prispôsobená tesniacim obmedzeniam pre stolárstvo
  • Vynikajúca odolnosť voči vode a starnutiu (certifikácia FCBA)
<ul><li>Adhézna čierna EPDM bunková guma dokonale prispôsobená tesniacim obmedzeniam pre stolárstvo</li><li>Vynikajúca odolnosť voči vode a starnutiu (certifikácia FCBA)</li></ul> <ul><li>Adhézna čierna EPDM bunková guma dokonale prispôsobená tesniacim obmedzeniam pre stolárstvo</li><li>Vynikajúca odolnosť voči vode a starnutiu (certifikácia FCBA)</li></ul> <ul><li>Adhézna čierna EPDM bunková guma dokonale prispôsobená tesniacim obmedzeniam pre stolárstvo</li><li>Vynikajúca odolnosť voči vode a starnutiu (certifikácia FCBA)</li></ul>

Tesnenie okien

  • Biela EPDM bunková guma potiahnutá lepidlom používaná na zaistenie tesnosti stolárskych výrobkov
<ul><li>Biela EPDM bunková guma potiahnutá lepidlom používaná na zaistenie tesnosti stolárskych výrobkov</li></ul> <ul><li>Biela EPDM bunková guma potiahnutá lepidlom používaná na zaistenie tesnosti stolárskych výrobkov</li></ul>
fake rolex