Gergonneindustrie

Odvetrávacie membrány - kompenzácia tlaku

Odvzdušňovacie membrány - kompenzácia tlaku

Každý rok vyrobí GERGONNE niekoľko miliónov ePTFE ventilačných membrán.

Vykonaním testov v našom laboratóriu sme schopní vybrať najvhodnejšie membrány pre potreby trhu a zaručiť kontrolu ich výkonov: prietok vzduchu, MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate), odolnosť voči vstupnému tlaku vody, chemickým a klimatickým podmienkam.

Už viac ako 50 rokov poskytujeme zákazníkom naše know-how pri formulácii adhezívnych hmôt a náterov, aby sme zaistili čo najlepší výsledok lepenia. Vyvinuli sme špeciálne lepiace pásky na membrány, aby sme zaistili optimálnu priľnavosť na ePTFE, ako aj na rôzne iné nosiče našich zákazníkov.

Na výrobu tohto typu technických odvzdušňovacích membrán používa GERGONNE svoje synchronizované rotačné vysekávacie stroje, dostupné aj v čistých priestoroch ISO 8. Tieto vysoko presné stroje, vybavené niekoľkými kamerami, umožňujú zaručiť potrebnú synchronizáciu nástrojov a dokonalú kvalitu finálneho produktu.

 

Odvetrávacie riešenia pre automobilové aplikácie

Odvetrávacie membrány GERGONNE chránia pred vniknutím vody a prachu a zároveň umožňujú odvádzanie tepla, vlhkosti (najmä aby sa zabránilo kondenzácii) a pretlaku. Používajú sa na citlivých komponentoch, ako sú:

  • osvetľovacie systémy (predné alebo zadné svetlomety, smerovky)
  • automobilové senzory
  • veľa elektronických boxov
  • fotoaparáty
  • motory a čerpadlá

Membrány GERGONNE INDUSTRIE neobsahujú PFOA a dicyklohexylftalát.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich štandardných riešeniach: GERGOVENT

 

Niektoré príklady použitia:

Ventilačná membrána - kamera

  • Priľnavá ePTFE membrána na zadnú kameru
<ul><li>Priľnavá ePTFE membrána na zadnú kameru</li></ul> <ul><li>Priľnavá ePTFE membrána na zadnú kameru</li></ul>

Ventilačná membrána - motor

  • ePTFE ventilačná membrána na motorček stieračov čelného skla
<ul><li>ePTFE ventilačná membrána na motorček stieračov čelného skla</li></ul> <ul><li>ePTFE ventilačná membrána na motorček stieračov čelného skla</li></ul>

Ventilačná membrána - svetlomety

  • Lepiaca ePTFE membrána na svetlomety
<ul><li>Lepiaca ePTFE membrána na svetlomety</li></ul> <ul><li>Lepiaca ePTFE membrána na svetlomety</li></ul>
fake rolex