Gergonneindustrie

Zdravotnícke prístroje

 

Zdravotné pomôcky

Zdravotné pomôcky sú nevyhnutné pre verejný zdravotný sektor a sú čoraz inovatívnejšie. 

GERGONNE je výrobcom aj zdravotníckych pomôcok a spolupracuje so svojimi zákazníkmi dvoma spôsobmi:

  • Zákazník je zodpovedný za marketing a označenie  produktu značkou CE. V tomto prípade spoločnosť GERGONNE vystupuje ako subdodávateľ a poskytuje údaje umožňujúce zákazníkovi zostaviť technickú dokumentáciu a regulačnú dokumentáciu. Zdravotnícka pomôcka môže byť triedy I, Is, II a, II b alebo III.
  • GERGONNE je zodpovedná za vstupné marketingové aktivity spojené s prouktom a poskytuje svojim zákazníkom produkt „na kľúč“. Zdravotnícka pomôcka môže byť triedy I alebo Is.

Od roku 2021 je GERGONNE výrobcom zdravotníckych pomôcok v súlade s bezpečnostnými a výkonnostnými požiadavkami európskeho nariadenia 2017/745 (MDR - označenie CE - trieda I a trieda Is).

Spoločnosť ako taká ovláda kritické procesy primárneho balenia (sterilná bariéra) a sterilnosť produktu.

Popri svojich vývojárskych kapacitách je spoločnosť GERGONNE schopná poskytnúť odbornú podporu zákazníkom pri vývoji  zdravotníckych pomôcok. 

Nesterilné zdravotnícke pomôcky triedy I

  • Návrh a výroba neinvazívnych zdravotníckych pomôcok
  • Možnosť označenia známkou CE
<ul><li>Návrh a výroba neinvazívnych zdravotníckych pomôcok</li><li>Možnosť označenia známkou CE</li></ul> <ul><li>Návrh a výroba neinvazívnych zdravotníckych pomôcok</li><li>Možnosť označenia známkou CE</li></ul>

Zdravotnícke pomôcky sterilnej triedy I

  • Návrh a výroba sterilných neinvazívnych zdravotníckych pomôcok
  • Možnosť označenia známkou  CE
<ul><li>Návrh a výroba sterilných neinvazívnych zdravotníckych pomôcok</li><li>Možnosť označenia známkou&nbsp; CE</li></ul>

Zdravotnícke pomôcky triedy IIA alebo IIB

  • Výroba zdravotníckych pomôcok podľa špecifikácií zákazníka
<ul><li>Výroba zdravotníckych pomôcok podľa špecifikácií zákazníka</li></ul> <ul><li>Výroba zdravotníckych pomôcok podľa špecifikácií zákazníka</li></ul>
fake rolex