This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Kontakt

PD_Decouperotative1

PD 1

VYSEKÁVANÉKOMPONENTY

Rotačné vysekávanie

GERGONNE používa rotačné vysekávanie už mnoho rokov a má 15 najmodernejších strojov.

Vysoko doplňujúce pre plošné vysekávanie, rotačné vysekávanie umožňuje výrobu zložitejších častí ( až do 12 materiálov a 5 nástrojov v rovnakom procese), pokročilejšie kontroly linky (kamerová kontrola jednotlivých častí) a vyššie výrobné ceny na veľmi veľkých sériách.

GERGONNE vystupuje so schopnosťou vyvinúť alebo upraviť svoje stroje pre splnenie špecifických požiadaviek svojich zákazníkov.