This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Marché AUTO new

GERGONNEINDUSTRIE

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Automobilový priemysel je vôbec prvým trhovým segmentom skupiny GERGONNE, na ktorom pôsobí už od roku 1980. S cieľom zaručiť svojim zákazníkom tie najlepšie štandardy výroby je spoločnosť certifikovaná certifikátom automobilového priemyslu IATF 16949 (to platí pre všetky jej výrobné závody) a pôsobí ako dodávateľ úrovne Tier 1, 2 a 3. 

So 6 výrobnými závodmi vo svete (Francúzsko, Španielsko, Maroko, Slovensko, Čína, Mexiko) je spoločnosť schopná poskytnúť globálnu logistiku medzinárodným zákazníkom, ktorým  ponúka odborné znalosti v dvoch oblastiach: vysekávanie komponentov a výroba lepiacich pások.

 

Keďže spoločnosť GERGONNE pracuje v sektore automobilového priemyslu už viac ako 40 rokov, chápe špecifickým technickým potrebám výrobcov v tomto sektore, ako je: 

 • zníženie emisií prchavých organických zlúčenín (roztoky s nízkym obsahom VOC) pre interiérové aplikácie
 • odolnosť voči klimatickým podmienkam (odolnosť voči vlhkosti, UV žiareniu)
 • odolnosť voči prevádzkovým teplotám
 • vystavenie chemikáliám (uhľovodíky, čistiace prostriedky)
 • mechanické namáhanie (vibrácie, strihanie, trhanie, odlupovanie, štiepanie)
 • eliminácia adhéznych základných náterov alebo iných procesov prípravy povrchu s nízkou povrchovou energiou pred lepením
 • recyklovateľnosť komponentov
 • požiarne/dymové normy


Naše riešenia pokrývajú širokú škálu technických funkcií

 • Trvalé upevnenie 
 • Dočasné upevnenie 
 • Ochrana povrchu
 • Vzduchotesnosť, prachotesnosť a vodotesnosť
 • Obklady / dekorácie
 • Tepelná izolácia
 • Tepelné tienenie
 • Odvádzanie tepla
 • Elektrická izolácia
 • Elektrická vodivosť
 • Tlmenie hluku a nárazového zvuku
 • Zvuková izolácia
 • Membrány a tepelná kompenzácia
 • Filtrácia
 • Tlmenie
 • Dotyk a pohodlie
 • Klzné podložky
 • Protišmykové podložky